×

هشدار

Key folder in safepath unaccessible

JFolder::create: حلقه بینهایت شناسایی شد

برگرد به: صفحه اصلی سایت
چاپ

1800 سی سی

سطل های پهرم

شرح

دهنه سطل ها 125 و 165 میلیمتر. سطل های ماست، آش و حلیم پهرم مناسب ماست بندیها و لبنیاتی ها، رستوران ها و عرضه کنندگان انواع آش و حلیم و ...

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.